DAS jogvédelem. Minden, amit érdemes tudni 2022-ben .

Megosztás
Megosztás
Megosztás

Ebben az átfogó cikkben mindent bemutatok a DAS-ról, így ha eddig nem ismerted, akkor most minden kérdésedre választ kaphatsz. Ha mégsem, akkor pedig vedd fel a kapcsolatot velem és segítek.

Többek között szó lesz arról, hogy:

 1. Mi is az a DAS jogvédelem?
 2. DAS árak. Mennyibe kerül?
 3. DAS vélemények? Milyenek a visszacsatolások?

„Családok, cégek abba még nem mentek tönkre, hogy volt biztosításuk, de abba igen, hogy nem volt”

A DAS rövid története

1928-ban Berlinben alapították meg “D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Aktiengesellschaft” néven. Így a jogvédelem már 1928 óta van jelen Európában, míg Magyarországon 2002 óta.

Több mint 3500 európai ügyvédpartnere van, akik évente több mint 25 000 jogi tanácsadást látnak el.

Sikerességüket az is mutatja, hogy az ügyek 80-85%-a peren kívül rendeződik.

Mi az a DAS jogvédelem?

A DAS jogvédelmi specialista, kizárólagos feladata a biztosítottak támogatása, jogi érdekeik érvényesítése. Ha az ügyfélnek jogsérelmet okoznak, amely bíróságon is igazolható, akkor jogvédelmet és jogi tanácsot szolgáltat.

Forrás: pixabay.com

A jogi tanácsadás 0-24 órában ügyeleti formában, személyesen, telefonon, és írásban is elérhető.

A DAS nagy előnye, hogy megelőlegezi a perilletéket és minden további eljárási illetéket, így azt a károsultnak nem kell megfizetnie előre csak abban az esetben, ha Ő a pervesztes.

A biztosítási összeggel fedezett költségek:

 • Perilleték első fokon, másod fokon (ami lehet 15.000 Ft-2.500.000.Ft)
 • Ügyvédi munkadíj
 • Szakértői költségek
 • Tanuk utazási költsége
 • Tolmácsok díja és költsége
 • Végrehajtási költségek
 • Pervesztés esetén az ellenoldal költségei

Nagyon fontos, hogy az elindított, megkezdett, folyamatban lévő perügylet esetén, vagy amikor már megtörtént a kereset, feljelentés bíróságra történő beadása, a DAS már nem lesz megoldás, nem fog szolgáltatni

Így minél előbb érdemes DAS szerződésben gondolkozni, akkor is, ha van ügyvédje.

Miért? Mert ha a károsultat külföldön éri bármilyen jogsérelem úgy a magyar ügyvéd nem tud segíteni, csak Magyarországon tudja Őt képviselni, hiszen a külföldön nyújtott jogsegély a külföldi szabályokra és az adott ország törvényeire vonatkozik. Ebben tud segíteni a DAS jogvédelmi biztosító, külföldi partnerhálózatán keresztül.

DAS jogvédelem fajtái

 1. Családi jogvédelem
 2. Céges és társasházi jogvédelem

A DAS a családi és céges/társasházi jogvédelem területen általánosan az alábbi területeken szolgáltat terméktől függően.

 • Büntető és szabálysértési jogvédelem
 • Szerződéses jogvédelem
 • Munkajogi jogvédelem
 • Szociális és TB jogvédelem
 • Fogyasztói jogvédelem
 • Ingatlan jogvédelem
 • Okmányok védelme
 • Behajtási jogvédelem
 • Közös költség behajtási jogvédelem
 • Hatósági jogvédelem
 • Nyilvántartási jogvédelem
 • Óvadék szolgáltatás
 • Jogi tanácsadás
 • Öröklési jogvédelem
 • Peren kívüli szakértői költség

Mikor és hogyan szolgáltat a DAS?

Néhány példa mikor jön jól egy DAS jogvédelmi szerződés:

 1. Vitás helyzet közüzemi szolgáltatóval, kivitelezővel (kártérítési jogvédelem)
 2. Jogi tanácsadás Európában (azonnal induló szolgáltatás, telefonon, írásban, személyesen)
 3. Nem megfelelő biztosítói kárrendezés / megrendelt vállalkozói munka nem megfelelő (szerződéses jogvédelem)
 4. Munkajogi jogvédelem (munkáltatóval szemben indított per jogellenes felmondás miatt)
 5. Adatváltozás bejelentés, pl.: székhely, cégnév, telephely, fióktelep, tevékenységi kör, tagok, itt fontos megjegyeznem, hogy mindez egyenként is közel százezres költség, viszont a DAS jogvédelem biztosításon belül mindezek a kiadások térülnek. (nyilvántartási jogvédelem)
 6. Munkaügyi, fogyasztóvédelmi hatóságok határozatának támadása (hatósági jogvédelem)
 7. Vállalkozási, megbízási szerződés véleményezése 3 hónap után vagy akár munkaszerződés felmondás elkészítése (okiratvédelem)
 8. Sértett, tanú jogvédelem
 9. Jogi képviselet közüzemi és vállalkozási szerződésekkel, biztosításokkal, kártérítéssel, birtokvédelemmel kapcsolatos jogvitákban (Ingatlan jogvédelem)
 10. Társasház ablakait betörték, falait graffitivel összefestették
 11. Társasház tulajdonában lévő ingóságot megrongálták (pl.: közös kerti szerszámok, fűnyíró, hőszivattyú, napelemek, kuka)
 12. Társasházzal szerződésben álló építési vállalkozó a társasháznak kárt okoz, és nem térít / nem akar téríteni a vállalkozó szakmai felelősségbiztosítása (vagy nincs is neki)
 13. Társasházi közös képviselő által elszenvedett szerződésen kívüli károk és sérelemdíj érvényesítése (pl.: Társasház szerződést köt külső vállalkozóval. A vállalkozó nem teljesít jól, ezért jogvita alakul ki. Társasház addig nem akar fizetni a vállalkozónak, amíg a hibát ki nem javítja, helyre nem hozza. A vállalkozó ugyanakkor elkezdi szidni, nyilvánosan rossz hírét kelteni a társasházi közös képviselőnek, hogy részére nem akar fizetni, megbízhatatlan, inkorrekt és rágalmazza. Vagy a korábbi közös képviselő kelti ugyanúgy rossz hírét az új közös képviselőnek.
 14. Vállalkozás fakivágást végez, a munkaterületet nem megfelelően jelöli ki és a gyalogos megsérül a társasház előtt
 15. Homlokzat, vakolat hullás esetén nincs erre megfelelően és egyértelműen a figyelem kiterjesztve, és a gyalogos forgalom biztosítva. Az arra haladó gyalogos így elesik, kárt szenved.
 16. Számviteli rend megsértése (nyilvántartási, bizonylatcsatolási hibák)
 17. Társasháznak jogvitája lesz a megbízott könyvelő bankkal szemben
 18. Társasház által megrendelt vállalkozói, felújítási munka nem megfelelő színvonalú, vagy nem készül el a szerződésben vállalt határidőre, vagy nem a szerződésben vállalt feltételek szerint készül el. Jogvita alakul ki.
 19. Beázás, tűzkár esetén a lakásbiztosító nem téríti meg a közös használatú helyiségekben elhelyezett ingó dolgokban keletkezett kárt, DAS biztosító itt is megadja a szükséges hátteret, és képviseletet, tehát más biztosítókkal szemben is.
 20. Munkáltató peres képviselete a munkavállaló vagy a munkáltató által indított munkaügyi perben -> Társasházzal szemben a munkavállaló munkaügyi pert indít jogellenes felmondás vagy túlóra ki nem fizetése miatt (munkajogi jogvédelem)
 21. Társasház által teljesített szolgáltatás után nem, vagy csak késve fizetett a megrendelő (pl.: a társasháztól vállalkozás bérel helyiséget és nem fizet időben)
 22. Amennyiben a társasházi lakó az elmaradását felszólításra sem fizeti meg, így vele szemben a DAS jogvédelmi biztosító a követelés (közös költség) érvényesítését, behajtását kezdeményezi. A DAS fizetési meghagyásos eljárást vagy pert indít, jelzálogjogot jegyeztet be az adós ingatlanára. Minden költséget a DAS fizet (korlátlan számban).
Forrás: pixabay.com

Megtörtént esetek, ahol a DAS jogvédelem segített…

Külföldi használt gépjármű vásárlás

Ügyfél Magyarországon vásárolta használt gépjárművét, melyet az előző tulajdonos külföldről hozott be Magyarországra. A gépjárműhöz járó villamostöltő egység meghibásodott, emiatt az Ügyfél a márkaszervizhez fordult egy új töltő rendelése érdekében. A szerviz azonban nem megfelelő töltőt rendelt. Az Ügyfél panaszt tett a szerviznél, arra azonban nem kapott választ. Ezt követően fordult a DAS jogvédelmi biztosítóhoz segítségért, aki ügyvédet biztosított részére. Tekintettel arra, hogy peren kívül nem sikerült a feleknek megegyezniük, a DAS pert indított, amelynek során jelezte, hogy az Ügyfél eláll a szerződéstől, tekintettel arra, hogy annak fenntartása már nem áll érdekében, hiszen nem biztosítottak részére cserét. Az elállás alapján a 110.000 Ft összegű vételár visszafizetését kérte a DAS. Végül a peres eljárás során sikerült a szervizzel megegyezni és az Ügyfél kapott egy kompatibilis töltőegységet a gépjárművéhez.

Hibás autószervízelés

Az Ügyfél megbízott egy szervízt az általa vásárolt gépjármű karosszériájának átfényezésével. A gépjármű első és hátsó lökhárítója, valamint a tükörburkolatok fényezése azonban mattabb lett, mint a többi karosszéria elem fényezése, valamint egyes karosszéria elemek(oldalfalak) festése esztétikai hibás, narancsos lett. Az Ügyfél jelezte a minőségi problémákat a szerviz részére, ahol azonban elutasították a hibák javítására irányuló igényét. Ezt követően fordult a DAS jogvédelmi biztosítóhoz segítségért. A jogvédelmi biztosító felszólító levélben felvette a kapcsolatot a szervízzel és a levél hatására vállalták, hogy egy héten belül kijavítják a hibákat.

Amikor a családi megélhetés kerül veszélybe

Az Ügyfél kamionsofőrként dolgozik, munkája során gyorshajtás miatt Németországban megbüntették. 27 km/h-val (!) átlépte a megengedett sebességhatárt, ami már ott igen magasnak számít. Az Ügyfél elismerte, hogy hibázott, vállalta a rá kiszabott pénzbüntetés megfizetését, jogosítványa 1 hónapra történő bevonása azonban vállalhatatlan terhet jelentett számára, mivel családfenntartóként 4 kiskorú gyermek mindennapi megélhetése függ a bevételétől.

A külföldi jogszabály pontos ismerete, a lehetőségek teljeskörű feltérképezése érdekében a DAS jogvédelmi biztosító külföldi ügyvédpartnerhez fordult, akinek a segítségével sikerült elérni, hogy az Ügyfél vezetői engedélyét ne vegyék el. A német hatóságok elfogadták a jogosítvány másolati példányát azzal a kikötéssel, hogy az Ügyfél az eltiltás hatálya alatt Németország területén nem vezethet. Így sikerült elérni, hogy – ugyan Németország területén kívül – az Ügyfél munkát végezhessen, és ne kerüljön veszélybe családja megélhetése. Az ügyvéd munkadíját DAS jogvédelmi biztosító fizette, az Ügyfélnek a pénzbüntetés megfizetésén túl egyéb költsége nem merült fel.

 A szabálytalanul kihajtott szerb kamion esete

Ügyfél gépjárműve elé szabálytalanul kihajtott egy szerb kamion. Ő sajnos nem tudta elkerülni a frontális ütközést, emiatt súlyos sérülést szenvedett. A kórházba szállítás után a bal lábát térdtől amputálni kellett. Hosszas peren kívüli egyeztetés, majd kereset benyújtása után az ügy egyezséggel zárult. Ennek eredményeképpen Ügyfél összesen 42.000.000,- Ft kártérítést és sérelemdíjat kapott a DAS jogvédelemi biztosító segítségével, míg édesanyja, akinek az életkörülményei fia sérülése miatt szintén megváltoztak, 800.000,-Ft sérelemdíjban részesült.

Jókai utcai házomlás

Leomlott egy ház tetőszerkezete Budapest belvárosában.

Az omlás magával sodorta az alatta lévő erkélyek párkányzatát is, a törmelék pedig a Jókai utcán parkoló gépkocsikra, illetve az úttestre zuhant.

Károk:

 • Az omlás következtében több járókelő súlyosan megsérült
 • Több autó totálkárra összetört
 • A társasház lakásai rongálódtak
 • A lakókat kiköltöztették

Jogvita a felújító cégnél (jogtárs céges jogvédelem)

 • Foglalkozás körében elkövetett büntető eljárás cégvezetővel, dolgozóval szemben (Büntető és szabálysértési jogvédelem)
 • Munkavédelmi hatósági eljárás (Hatósági jogvédelem)
 • Saját biztosítójával szemben (fizet-e a biztosító? Építés szerelés biztosítás) (Szerződéses jogvédelem)
 • Saját dolgozójával szemben munkaügyi per (megfelelően dolgozott?) (Munkaügyi jogvédelem)
 • Hitelrontás bárkivel szemben hamis információk hírek. (Kártérítési jogvédelem)

Jogvita a társasház esetén (Jogtárs Társasház jogvédelem)

 • Foglalkozás körében elkövetett büntető eljárás közös képviselővel szemben. Volt benne felelőssége? (Büntető és szabálysértési jogvédelem)
 • Saját biztosítójával szemben (fizet-e a biztosító?) (Szerződéses jogvédelem)
 • Fizet-e a felújító cég biztosítója? Volt biztosítása? (Kártérítési jogvédelem)
 • Jogi tanácsadás az üggyel kapcsolatban
 • Előzetes szerződés véleményezés (Okiratvédelem)

Jogvita a társasház lakói esetén (Családi jogvédelem)

 • Esetleges személyi, ingó, ingatlan sérülés esetén a felújítóval szemben (Kártérítési jogvédelem)
 • Saját lakás biztosítójával szemben (fizet-e a biztosító?) (Szerződéses jogvédelem)
 • Társasházzal szemben megfelelő volt-e a szerződés, volt-e engedély
 • Közgyűlési határozat megtámadás (Kártérítési jogvédelem)
 • Jogi tanácsadás az üggyel kapcsolatban

Utcai személy és gépjármű sérültek (Családi jogvédelem)

 • Maradandó egészség károsodás miatt a károkozóval szemben (Kártérítési jogvédelem)
 • Autóban történt károkozás miatt a károkozóval szemben (Fizet-e a biztosító? Van-e biztosítás?) (Profi táncos sérült, karrier vége) (Kártérítési jogvédelem)
 • Jogi tanácsadás az üggyel kapcsolatban

A DAS biztosítónak a termékei, Céges jogvédelem, Társasház jogvédelem, Családi jogvédelem pont ilyen helyzetekre lett kifejlesztve.

DAS jogvédelem árak

Milyen biztosítási összeggel érdemes szerződni?

A szerződés megkötésekor 5.000.000,- Ft vagy 10.000.000,- Ft-os biztosítási összeg választható cégek és társasházak esetében. A megjelölt biztosítási összeg egy felső határ, ami szolgáltatásonként és biztosítási eseményenként értendő.

Első körben elég a standard csomagot választani, (5.000.000 Ft biztosítási összeg) a biztosítási összeg évfordulóval emelhető.

Családi jogvédelem és gépjármű jogvédelem esetén, a standard biztosítási összegre szintén elegendő szerződést kötni, amely 2.400.000 Ft. Ebben az esetben a kártérítési limit káronként 2.400.000 Ft, ami egy évben 4.800.000 Ft.

Leginkább azért, mert a DAS jogvédelmi biztosító főként a peren kívüli megállapodásra törekszik.

A díjfizetésen kívül nem kell mást tennie, mint a biztosítási esemény bekövetkezése esetén határidőben megküldeni a DAS jogvédelmi biztosító részére a jogi képviselethez szükséges, szerződésben felsorolt, iratokat és információkat.

Forrás: pixabay.com

Árak

Vállalatok számára a DAS jogvédelem árak, árbevételtől és az alkalmazotti létszámtól függ.

Vállalkozás melynek éves árbevétele 30.000.000 Ft, 10 fő alkalmazotti létszámmal -> napi egy presszó ára

Társasházaknak -> napi egy presszó ára (standard csomag 5.000.000 Ft biztosítási összeggel); napi egy capuccino ára (prémium csomag 10.000.000 Ft biztosítási összeggel)!

A DAS jogvédelem díja, jól beépíthető a társasházi közös költségbe, cégek számára pedig elszámolható.

Gépjármű jogvédelem díja (pl.: 1.6-os elektromos járműnél) -> napi fél adag presszó kávé árától (2.400.000 Ft standard csomag)

Családi jogvédelem díja ->napi fél adag presszó kávé árától (2.400.000 Ft standard csomag)

Nézzük meg azt a különbséget árazásban, ha…

van DAS szerződésem” vs „nincs DAS szerződésem” között.

Vegyünk egy családi jogvédelmi példát.

 1. Mi van akkor, ha van DAS jogvédelem?
  A jogvédelmi biztosítás díja negyedéves utalásos díjfizetéssel negyedévente egy megyei pálya matrica ára,  tehát az éves díjat 4 negyed év alatt fizeti ki az Ügyfél.
  Így a részletekben kapott díjfizetésért, több szolgáltatási terület van, több ügyben is képviseli a DAS, akár egy év alatt is, amiért nem kell fizetnie csak a negyedéves díjat.
 2. Vegyük azt a példát, ha nincs jogvédelme:
  Az ügyfél fizet az ügyvédnek tanácsadásért, levélírásért 40.000Ft – 50.000 Ft/ óra munkadíjat.
  Ugyanakkor nem negyedévente, hanem a helyszínen egy összegben, és nincs részletfizetési lehetőség.

Ez a példa igaz, minden jogvédelmi termékre. Érdemes elgondolkozni, hogy egyszerűbb és olcsóbb lehet megkötni egy ilyen jogvédelmi szerződést ma, mint később egy összegben akár milliós tételeket vállalni.

DAS jogvédelem vélemények

A DAS-nak híre van

„Alig három perce álltunk, amikor egy autó egy időközben megüresedő helyre bekanyarodva, majd onnan kitolatva próbált megfordulni az igen szűk helyen.
Ennek az lett a vége, hogy a forgolódó autó jobb hátulja találkozott a mi autónk bal hátsó ajtajával…
Gondoltuk, mindenkinek jobb, legalábbis kevésbé macerás, ha megegyezünk, kifizetik a kárt, és el van felejtve az egész. Mondták, hogy most nincs náluk pénz, menjünk el holnap hozzájuk, ott majd odaadják. Másnap a férjem egy rendőr barátjával elment a megadott címre, … onnan pedig a rendőrségre feljelentést tenni, mert természetesen nem fizettek.
A rendőrségi eljárás során kiderült, hogy az autóra nem fizettek kötelező biztosítást, nem azoknak a tulajdona, akik ott voltak vele, nem ismerték a sofőrt, akinek mellesleg nem volt jogosítványa. Így saját biztosítónk vette fel a kárt és a kárigényt továbbította a MABISZ felé. Azt tudtuk, hogy a MABISZ nem fog hamar fizetni. Egymás után küldözgették a leveleket, hogy az ügy folyamatban van, de hol ilyen hol olyan irat hiányára hivatkozva nem fizettek. … Ekkor már kb. fél éve húzódott az ügy. Elfogyott a türelem, így párom közölte a vonal túlsó végén beszélő emberrel: Rendben, akkor ettől a pillanattól a D.A.S. ügyvédeivel fognak tárgyalni az ügyben. … Még aznap délután érkezett egy sms a férjem telefonjára, hogy az összeget átutalták. Bár, mint kiderült a D.A.S.-nek közvetlenül nem, csak közvetve volt köze az ügyhöz, tulajdonképpen mégis az Ő közbenjárásukkal jutottunk majd félév után a pénzünkhöz. Tanulság az esetből – legalábbis számomra: A D.A.S.-nek híre van!
– Belényesi Lívia, Pécs”

Forrás: DAS jogvédelmi biztosító

Egyik nap, mikor kinéztem az ablakon, láttam amint egy autós, parkolás közben nekitolat gépjárművemnek, majd elhajt.
Dühömben és tehetetlenségemben azt sem tudtam, mit csináljak. Ekkor jutott eszembe a D.A.S. Azonnal felhívtam az ügyfélszolgálatot, hogy ilyen esetben mit tegyek. A jogászhölgy megnyugtatott és elmondta, hogy mit tegyek. Feltett kérdéseimre adott magabiztos és határozott válaszai megnyugtattak, hogy nem reménytelen az eset, és van lehetőség a káromat érvényesíteni a biztosító felé. Így is lett. A biztosító végül megfizette a kárt, az ügy sikeresen zárult.
A D.A.S. nélkül az ügyből nem lett volna más, csak, hogy kidühöngöm magam, és más ötlet híján saját költségemre javíttatom meg az autómat.
Örülök, hogy van D.A.S. biztosításom és nyugodt lehetek, hogy az ilyen esetekben van kire számítanom.
– Zsolnay Gábor, Budapest”

Forrás: DAS jogvédelmi biztosító

Személy szerint, mint DAS ügyfél én is igénybe vettem már a szolgáltatásukat. Telefonon kértem jogi tanácsot, a beazonosítás után nagyon flottul kapcsoltak az illetékes jogászhoz, aki készséggel türelemmel mindent elmagyarázott. Nagyjából fél órát beszéltünk. Azóta is többször kerestem már őket, és mindig készséggel rendelkezésre álltak.

Forrás: pixabay.com

A DAS jogvédelem kinek, és miért éri meg?

Azoknak, akiknek

 • nincs megfelelő ügyvéd ismerősük
 • nincs megfelelő mennyiségű pénzük
 • félnek a kockázatoktól

Többet tudjuk használni, mint akár egy lakásbiztosítást

Amilyen gyakran vásárolunk, vagy szolgáltatást veszünk igénybe, vagy ahány szerződést kötünk, mindig tudjuk használni mert jogvitával minden nap találkozhatunk.

A DAS jogvédelem tehát olyan, mint ha egyszerre rendelkezne a jogi területen megtalálható összes ügyvéddel, ahol mindig éppen az aktuális Jogász tud segíteni. Minden jogi területnek más a szakértője, ami rendben is van így hiszen hihetetlenül szerteágazó szakma.

Keressen bizalommal, segítek hogy mielőbb rendelkezhessen Ön is DAS jogvédelmi szerződéssel.

Forrás: D.A.S Jogvédelmi biztosító Zrt.

10 hasznos tipp és tévhit lakásbiztosítás kötése előtt!

Iratkozzon fel és e-mailben elküldöm a hasznos tippeket tartalmazó munkafüzetem

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kapcsolódó cikkek